Browse > Article List

논문
1 The role of long noncoding RNAs in livestock adipose tissue deposition - A review
Wang, Lixue;Xie, Yuhuai;Chen, Wei;Zhang, Yu;Zeng, Yongqing; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1089-1099,
2 Bayesian estimates of genetic parameters of non-return rate and success in first insemination in Japanese Black cattle
Setiaji, Asep;Arakaki, Daichi;Oikawa, Takuro; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1100-1104,
3 Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Liu, Bin;Shen, Linyuan;Guo, Zhixian;Gan, Mailing;Chen, Ying;Yang, Runling;Niu, Lili;Jiang, Dongmei;Zhong, Zhijun;Li, Xuewei;Zhang, Shunhua;Zhu, Li; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1105-1115,
4 Genetic diversity evolution in the Mexican Charolais cattle population
Rios-Utrera, Angel;Montano-Bermudez, Moises;Vega-Murillo, Vicente Eliezer;Martinez-Velazquez, Guillermo;Baeza-Rodriguez, Juan Jose;Roman-Ponce, Sergio Ivan; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1116-1122,
5 High-density single nucleotide polymorphism chip-based conservation genetic analysis of indigenous pig breeds from Shandong Province, China
Wang, Yanping;Zhao, Xueyan;Wang, Cheng;Wang, Wenwen;Zhang, Qin;Wu, Ying;Wang, Jiying; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1123-1133,
6 Effect of dietary supplementation with Allium mongolicum Regel extracts on growth performance, carcass characteristics, and the fat color and flavor-related branched-chain fatty acids concentration in ram lambs
Liu, Wangjing;Ao, Changjin; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1134-1145,
7 Protozoa population and carbohydrate fermentation in sheep fed diet with different plant additives
Majewska, Malgorzata P.;Miltko, Renata;Belzecki, Grzegorz;Kedzierska, Aneta;Kowalik, Barbara; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1146-1156,
8 Effects of Saccharomyces cerevisiae and phytase co-fermentation of wheat bran on growth, antioxidation, immunity and intestinal morphology in broilers
Chuang, Wen-Yang;Lin, Li-Jen;Hsieh, Yun-Chen;Chang, Shen-Chang;Lee, Tzu-Tai; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1157-1168,
9 Effects of Artemisia argyi flavonoids on growth performance and immune function in broilers challenged with lipopolysaccharide
Yang, Shuo;Zhang, Jing;Jiang, Yang;Xu, Yuan Qing;Jin, Xiao;Yan, Su Mei;Shi, Bin Lin; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1169-1180,
10 Effects of dietary hatchery by-products on growth performance, relative organ weight, plasma measurements, immune organ index, meat quality, and tibia characteristics of broiler chickens
Choi, Won Jun;Kim, Jong Hyuk;Han, Gi Ppeum;Kwon, Chan Ho;Kil, Dong Yong; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1181-1192,
11 Comparison of carcass and meat quality traits between lean and fat Pekin ducks
Ding, Si-Ran;Li, Guang-Sheng;Chen, Si-Rui;Zhu, Feng;Hao, Jin-Ping;Yang, Fang-Xi;Hou, Zhuo-Cheng; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1193-1201,
12 Comparison of cecal microbiota composition in hybrid pigs from two separate three-way crosses
Yang, Yuting;Shen, Liyan;Gao, Huan;Ran, Jinming;Li, Xian;Jiang, Hengxin;Li, Xueyan;Cao, Zhenhui;Huang, Ying;Zhao, Sumei;Song, Chunlian;Pan, Hongbin; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1202-1209,
13 Role of stearyl-coenzyme A desaturase 1 in mediating the effects of palmitic acid on endoplasmic reticulum stress, inflammation, and apoptosis in goose primary hepatocytes
Tang, Bincheng;Qiu, Jiamin;Hu, Shenqiang;Li, Liang;Wang, Jiwen; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1210-1220,
14 β-Carotene prevents weaning-induced intestinal inflammation by modulating gut microbiota in piglets
Li, Ruonan;Li, Lingqian;Hong, Pan;Lang, Wuying;Hui, Junnan;Yang, Yu;Zheng, Xin; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1221-1234,
15 Changes in facial surface temperature of laying hens under different thermal conditions
Kim, Na Yeon;Kim, Seong Jin;Oh, Mirae;Jang, Se Young;Moon, Sang Ho; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1235-1242,
16 Growth, carcass traits, immunity and oxidative status of broilers exposed to continuous or intermittent lighting programs
Ghanima, Mahmoud M. Abo;El-Hack, Mohamed E. Abd;Abougabal, Mohammed Sh.;Taha, Ayman E.;Tufarelli, Vincenzo;Laudadio, Vito;Naiel, Mohammed A.E.; / Asian Australasian Association of Animal Production Societies , v.34, no.7, pp.1243-1252,