KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=KJGRBH Copy URL

The Journal of Society for e-Business Studies(한국전자거래학회지)  
           

  • Publisher : Society for e-Business Studies(한국전자거래학회)
  • Foundation Date : 1996-00-00
  • Language : kor
  • ISSN : 2288-3908
  • KOJIC : KJGRBH
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT :

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
① Docs. 46 37 36 38 39 38 34 19
② Docs. (2years) 96 86 83 73 74 77 77 72
③ Docs. (3years) 140 142 123 119 111 113 115 111
④ Docs. (5years) 240 238 223 215 197 196 188 185
⑤ Refs. 1385 1190 985 1011 1121 1202 1117 704
⑥ Cited 9 9 6 5 12 5 5 0
⑦ Cited (2years) 59 45 46 43 42 49 49 25
⑧ Cited (3years) 76 72 61 62 58 57 71 54
⑨ Cited (5years) 122 110 91 83 92 69 92 100
⑩ Self Cited 6 4 3 4 10 3 0 0
⑪ Self Cited (2years) 32 18 18 21 20 20 27 16
⑫ Self Cited (3years) 38 27 23 24 28 21 32 37
⑬ Self Cited (5years) 57 46 32 31 36 25 36 67
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.615 0.523 0.554 0.589 0.568 0.636 0.636 0.347
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.543 0.507 0.496 0.521 0.523 0.504 0.617 0.486
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.508 0.462 0.408 0.386 0.467 0.352 0.489 0.541
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.283 0.243 0.167 0.132 0.308 0.132 0.147 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.302 0.314 0.337 0.301 0.297 0.377 0.286 0.125
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.271 0.317 0.309 0.319 0.27 0.319 0.339 0.153
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.271 0.269 0.265 0.242 0.284 0.224 0.298 0.178
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.006 0.003 0.003 0.004 0.009 0.002 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.692 0.444 0.5 0.8 0.833 0.6 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.